Generator dokumentów kadrowych

Zatrudnienie nowego pracownika i cały proces rekrutacji wymagają zarówno od właściciela firmy, jak też rekrutera dużego zaangażowania. Konieczna jest nie tylko selekcja kandydatów i przeprowadzenie rozmów, ale też wprowadzenie pracownika do firmy. Następnie na dalszych etapach współpracy także należy zadbać o pracownika, również o formalne aspekty związane z jego zatrudnieniem. Pomoże Ci w tym generator dokumentów kadrowych.

Generator dokumentów kadrowych, czyli jakich?

Dokumentacja kadrowa powstaje na podstawie udostępnionych przez pracownika lub jeszcze kandydata swoich danych osobowych. W tym celu konieczne jest podpisanie przez niego zgody tj.: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Dane pracodawca wprowadza do generatora dokumentów kadrowych, a dokładnie do bazy danych. Dzięki temu każdy dokument będzie można uzupełnić automatycznie, co przyśpiesza i ułatwia wiele działań kadrowych w firmie.

W generatorze dokumentów kadrowych stworzysz m.in. wszelkie pisma dotyczące nawiązania, ale i trwania stosunku pracy. Będą to np. skierowania na badania lekarskie, kwestionariusze pracownika, oświadczenia pracownika dotyczące zapoznania się z treścią Regulaminu Pracy, jak również Oświadczenia o wypłacie wynagrodzenia.

Generator dokumentów kadrowych jako wsparcie na każdym etapie współpracy

W trakcie trwania stosunku pracy powstaje wiele dokumentów. Pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji kadrowej przez 50 lat od ustania stosunku pracy. W przeciwnym razie może zostać nałożona na niego kara w postaci grzywny w wysokości od 1000 do 30000 zł. Generator dokumentów kadrowych pomaga w prawidłowym i rzetelnym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Stworzysz w nim wszystkie niezbędne dokumenty i wzory, które są Ci potrzebne na każdym etapie współpracy z pracownikiem. Dzięki temu w dowolnym momencie będziesz mógł automatycznie wygenerować uzupełnione już pismo.

Z generatora dokumentów kadrowych korzystają zarówno właściciele firm i pracodawcy, jak również biura rachunkowe i firmy oferujące outsourcing kadrowo-płacowy. Sprawdź, jak DOKTOMY sprawdzi się u Ciebie.

Polecane wpisy