Generator umów B2B

Własna firma to duża swoboda zarządzania własnym czasem, ale również bardzo długa lista obowiązków. Ponadto związane jest to z różnego rodzaju relacjami z partnerami biznesowymi. Duża ilość pism i dokumentów może przytłaczać zarówno początkujących przedsiębiorców, jak już duże, mocno rozwinięte firmy. Generator umów B2B bardzo ułatwia nawiązywanie współpracy z innymi przedsiębiorstwami.

Generator umów B2B – zatrudnienie

Na podstawie umowy B2B można zatrudnić pracownika, który już prowadzi własną działalność. W odróżnieniu od zatrudnienia pracowniczego w takiej relacji obowiązki podatkowo-składkowe ponosi w całości pracownik. Samodzielnie opłaca on składki i zaliczki, a także podatek VAT, jeśli jest oczywiście VATowcem. Taka forma zatrudnienia jest wygodna i opłacalna dla obu stron, dlatego decyduje się na nią coraz więcej firm. Generator dokumentów B2B ułatwia opracowanie i stworzenie dokumentu, który będzie podstawą zatrudnienia pracownika prowadzącego własną działalność.

W generatorze umów B2B stworzysz jeden uniwersalny wzór lub kilka wzorów w zależności od potrzeb. Możesz w nich zawrzeć warunki współpracy, jak również obowiązki pracownika. W umowie nie może zabraknąć wynagrodzenia oraz czasu obowiązywania umowy i okresu wypowiedzenia. Jeśli chodzi o dane obu stron, generator uzupełni je automatycznie po wygenerowaniu ich z bazy danych.

Generator umów B2B – współpraca

Generator umowy B2B będzie też pomocny przy okazji współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi. Taki dokument wygląda podobnie jak umowa B2B w przypadku zatrudnienia pracownika. Różnić się będzie na pewno obowiązkami, zakresem współpracy i czasem obowiązywania umowy. Generator umów B2B pomoże stworzyć pisma potrzebne do współpracy przy konkretnych projektach, w których uczestniczy więcej niż jeden przedsiębiorca. To również bardzo dobre rozwiązania dla firm korzystających z outsourcingu np., marketingowego, księgowego i kadrowego.

Generator umowy B2B to narzędzie dla małych i dużych firm, które prowadzą współpracę z innymi partnerami biznesowymi lub decydują się na zatrudnienie pracownika prowadzącego własną działalność gospodarczą. Za pomocą tego narzędzia, w szybki i wygodny sposób, stworzysz dowolną ilość dokumentów. Skorzystaj z wersji podstawowej i sprawdź jak działa DOKTOMY.

Polecane wpisy