Generator wezwań do zapłaty

Wezwanie do zapłaty to oficjalny dokument będący podstawowym elementem często długiego i trudnego procesu windykacji zadłużenia. Może mieć on charakter przedsądowego wezwania do zapłaty, ostatecznego lub nawet sądowego. Generator wezwań do zapłaty pomoże stworzyć Ci gotowe wzory pism do automatycznego uzupełnienia danymi konkretnego klienta, który nie dokonał w terminie zapłaty za produkt lub usługę.

Jak stworzyć wzór w generatorze wezwań do zapłaty?

Każde wezwanie do zapłaty musi zawierać kilka podstawowych elementów. Generator dokumentów do zapłaty pozwala na opracowanie dowolnego pisma. We wzorze pozostają wolne miejsca do uzupełnienia konkretnymi danymi. Najłatwiej jest je zaimportować ze stworzonej wcześniej bazy danych.

W generatorze wezwań do zapłaty stworzysz pismo, w którym znajdzie się oznaczenie obu stron, a więc wierzyciela – Ciebie i dłużnika – Twojego klienta. Musisz zawrzeć w nim Wasze dane. Ponadto taki dokument zawiera miejsce i datę sporządzenia wezwania, podstawę wierzytelności, kwotę do zapłaty, termin płatności, dane kontaktowe do wierzyciela. Dodatkowe są w nim zawarte informacje o ewentualnych konsekwencjach w przypadku nieopłacenia wyznaczonej kwoty.

Dla kogo generator wezwań do zapłaty?

Tak naprawdę jest to bardzo uniwersalne narzędzie, które sprawdzi się w każdym przypadku, w którym istnieje ryzyko niewywiązania się z obowiązku finansowego. Generator wezwań do zapłaty to narzędzie dedykowane dla właścicieli nieruchomości, zarówno pojedynczych lokali, domów i mieszkań, jak też dużych agencji. Ułatwia pracę operatorom telekomunikacyjnym, dostawcom prądu i gazu, usługodawcom i sprzedawcom. Generator wezwań do zapłaty pomoże wygenerować stosowne pismo dla klientów, którzy nie wywiązali się ze swojego obowiązku finansowego. Na przykład nie dokonali zapłaty za usługę, produkt czy konkretny przedmiot umowy zawarty pomiędzy klientem, a firmą lub kontrahentami.

Wezwanie do zapłaty podlega konkretnej normie prawnej. Zgodnie z art. 455 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel powinien sporządzić pisemne wezwanie do zapłaty i dostarczyć je dłużnikowi. Generator wezwań do zapłaty pozwala na opracowanie zgodnego z prawem pisma lub kilku jego wzorów do wykorzystania przy niewypłacalnych klientach. Za jednym kliknięciem, możesz wygenerować potrzebę ilość wezwań do zapłaty.

Polecane wpisy